SPORT

KALENDARZ

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Sie   Paź »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

OFERTA EDUKACYJNA

Miesięczne Archiwa: Wrzesień 2017

 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”,  w dniu 26 września 2017 r. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie Pani Teresa Pasowska, działająca w imieniu Powiatu Kieleckiego, zawarła umowę z przedstawicielem PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO „PERFECT” Sp.z o. o. z siedzibą w Bilczy, które będzie realizowało przedmiotową inwestycję. Czytaj więcej

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu

 


 


Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”

W dniu 19 września 2017 r. Powiat Kielecki/Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.
Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2019 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0045/16-00 całkowita wartość projektu wynosi 21357127,20 zł. Dofinansowanie według umowy wynosi 11504157,00 zł i stanowi 60,90% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa oraz wyposażenie placówki oświatowej dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Wyznaczenie celu bezpośredniego projektu jest efektem przeprowadzonych analiz problemów i barier w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej  i edukacyjno-oświatowej obszaru powiatu kieleckiego oraz gminy Łopuszno – otoczenia projektu. Celem bezpośrednim projektu  jest wyrównywanie szans kształcenia na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie znajdującego się na terenie powiatu kieleckiego. Przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze powiatu kieleckiego, a także województwa świętokrzyskiego oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców poprzez wyrównywanie szans i dostępu do edukacji osobom z terenów wiejskich – gminy Łopuszno i gmin sąsiadujących.

Realizacja projektu przyczyni się do: poprawy dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, wzrost komfortu uczniów i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza, poprawy warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych, poprawy potencjału rozwoju obszarów wiejskich i zapobieganie ich marginalizacji, wyrównania szans rozwoju dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, zwiększy poziom integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnieni im możliwości korzystania z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej oraz poprawi jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców.

Wizualizacje (zdjęcia budynku):

 

 

 

 

13 września uczniowie klas IIIC oraz  IIG Technikum Ekonomicznego uczestniczyli  w Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego.  Uczniowie oraz nauczyciele pani Aneta Kryszczak oraz pani Agnieszka Robak, pod opieką przewodników mieli możliwość zwiedzania siedziby oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach. Czytaj więcej

podrecznikiProszę zainteresowanych o dostarczenie podręczników do czwartku 18-09-2017, godz 10.00  do p. Magdaleny Rowińskiej

Informujemy, że zebranie z rodzicami odbędzie się w czwartek 14-09-2017 godz. 16.00 w budynku PZS 5 w Łopusznie