-
  • 1 czerwca – 24 czerwca – składanie dokumentów i wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalanych dla młodzieży.
  • do 1 lipca do godz. 15 – doręczenie przez kandydatów do wybranej szkoły  kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
  • do 3 lipca 2 do godz. 11 – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych według przyjętych w szkołach procedur.
  • 3 lipca do godz. 12ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.
  • od 3 lipca od godz. 13 do 7 lipca do godz. 15 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 8 lipca do godz. 12podanie do publicznej  wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie informacji o wolnych miejscach.
  • od 9 lipca do 31 sierpniapostępowanie uzupełniające.

Echo Dnia – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Numer 5 w Łopusznie.
W Liceum Ogólnokształcącym zdawało maturę 31 osób. Zdało 27, jednego przedmiotu nie zdały 4 osoby. Czeka ich poprawka. Zdawalność wyniosła więc 88 procent. W klasach Technikum zdawało 52 uczniów, zdało 39, z jednego przedmiotu nie zdało 13 osób, wszyscy będą więc poprawiać. Warto podkreślić, że w Łopusznie nie było osoby która definitywnie nie zdała matury. To duży sukces szkoły!

wakacje

zak2014-2015Dnia 26 czerwca uroczyście świętowano zakończenie roku szkolnego, na którym obecni byli: Starosta Kielecki Michał Godowski oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego p. Zbigniew Nowacki i p. Małgorzata Woś. Po okolicznościowych wystąpieniach Dyrektor Teresy Pasowskiej oraz zaproszonych gości nastąpiło wręczenie świadectw oraz nagród uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce.

Pan Michał Godowski wręczył Nagrody Starosty. Otrzymali ją Łukasz Szustak – uczeń liceum oraz Rafał Piersiak – uczeń technikum. Część artystyczną zaprezentowała młodzież uzdolniona muzycznie: Justyna Szymkiewicz oraz szkolny zespół muzyczny „Tacy a nie inni”.

Info30-06-2015 sekretariat szkoły od godz 10.30

InfoDla gimnazjalistów, którzy złożyli podania do liceum policyjno – prawnego w ZSP Nr 5  w Łopusznie wyznacza się pierwszy termin testu sprawności fizycznej na dzień 29.06.2015r. tj. (poniedziałek) o godz. 11.00. Test odbędzie się na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie (bieżnia lekkoatletyczna). Każdy uczestnik testu powinien posiadać strój sportowy i zaświadczenie lekarskie.