LOGO=20GENIUSZStowarzyszenie „Geniusz”, działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie zwraca się z apelem o udział w akcji wspierającej utalentowaną młodzież. Stowarzyszenie w ramach akcji wspiera osoby kreatywne, które wykazują się dużym potencjałem. Szczególną opieką otacza zdolnych uczniów, pochodzących z rodzin niepełnych lub o niskim statusie ekonomicznym. Celem jest niedopuszczenie do sytuacji, by utalentowana młodzież nie miała środków na rozwijanie swoich zdolności. Czytaj więcej

Szlach paczkaWolontariusze, współpracownicy oraz wszyscy zaangażowani w Akcję Szlachetnej Paczki w 2015 r. w rejonach Słupia Konecka i Łopuszno w dniu 31stycznia br. mieli swoją Galę Finałową.
Znaczna część wolontariuszy obu rejonów to uczniowie Pałacu.
Swój udział zaznaczyło również kilku nauczycieli naszej placówki. W murach lasocińskiej świetlicy imprezę poprowadzili Wioletta Grzyśka-Mijas oraz Mariusz Brelski. Bohaterami Gali byli oczywiście liderzy, koordynatorzy, wolontariusze, którzy przez kilka miesięcy w roku troszczyli się o to, by pomoc przekazana przez darczyńców trafiła do potrzebujących rodzin zgodnie z zasadami Szlachetnej Paczki.
Liderzy rejonów Łopuszno i Słupia Konecka: Karolina Krajewska-Brelska i Damian Przepióra zebrali wokół siebie grono altruistów. To właśnie im dziękowały Panie: Koordynator Wojewódzka Magdalena Gwóźdź oraz nasza Dyrektor Teresa Pasowska.
Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej zostało również docenione przez władze samorządowe gminy Łopuszno i Słupia Konecka. Wszyscy wolontariusze biorący udział w Projekcie Szlachetnej Paczki otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez Wójt Gminy Łopuszno – Irenę Marcisz, Przewodniczącą Rady Gminy Łopuszno – Zdzisławę Zimną oraz Wójta Gminy Słupia Konecka – Roberta Wielgopolana.
O poczęstunek zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie.
Zdjęcia wykonała nasza absolwentka Katarzyna Cygan.

 

fryzjozefinamaleWWWW dniu 3.02.2016r. uczennice technikum fryzjerskiego, wraz z opiekunem p. Agatą Świebodą, po raz kolejny gościły z wizytą w Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie. Tym razem przygotowały podopiecznych do balu karnawałowego. Dziewczyny wykonały wieczorowe makijaże oraz fryzury.
Po zabiegach fryzjersko – kosmetycznych przyszedł czas na wspólną zabawę w rytmach muzyki. Wszyscy świetnie się bawili. Po tańcach odbył się poczęstunek.
Dyrektor, pracownicy oraz podopieczni Centrum serdecznie podziękowali naszym fryzjerkom i wyrazili nadzieję na kolejne miłe spotkanie.

InfoZebranie z rodzicami – wtorek 09-02-2016 godz. 16.00 budynek ZSP Nr 5 w Łopusznie

studniowka201616 stycznia 2016r. uczniowie klas maturalnych ZSP nr5 w Łopusznie bawili się na balu studniówkowym w hotelu „Markiz” położonym tuż obok szkolnego „Pałacu”. Dyr. szkoły p. Teresa Pasowska powitała gości, wśród których znaleźli się: starosta kielecki p. Michał Godowski, świętokrzyski wicekurator oświaty p. Grzegorz Bień, wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie p. Zdzisława Zimna, przewodniczący PSL okręgu w Łopusznie p. Czesław Kolasa, proboszcz Parafii w Łopusznie ks. Ireneusz Jakusik wraz z wikariuszami, przewodniczący Rady Rodziców p. Zbigniew Nowacki.

Czytaj więcej

WOSP2016Dnia 10 stycznia 2016 już po raz dwudziesty czwarty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła ochoczo przyłączyła się do akcji, korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Pani Dyrektor Teresa Pasowska, jako reprezentant społeczności Pałacu, hojnie wspierała Orkiestrę licytując przedmioty wystawione na aukcji. Na scenie wystąpił szkolny zespół muzyczny „Tacy a nie inni”. Czytaj więcej