-

busTRASA I ( BUS – SZKOŁA ŁOPUSZNO )

Trasa: KORCZYN ( 7.30 ) – ORCZÓW – OKRAJEK – EUSTACHÓW DUŻY – ŁOPUSZNO

TRASA II ( Marco – Polo )

PILCZYCA – SKĄPE – WÓLKA – MNIN – LASOCIN- ŁOPUSZNO

Czytaj więcej

Cykl kształcenia w Policealnym Studium dla Dorosłych trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie, popołudniami w piątki oraz w soboty. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu ochrony pracy, profilaktyki, kodeksu pracy, fizjologii i ergonomii pracy, toksykologii, analizy i oceny zagrożeń. Absolwenci kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w małych i średnich podmiotach gospodarczych. W myśl przepisom mówiącym o tym, iż każda firma zatrudniająca powyżej 100 osób musi zatrudnić specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, a mniejsze firmy często korzystają z ich usług, istniejący w ZSP Nr 5 w Łopusznie kierunek –Technik BHP –oferuje absolwentom zawód z przyszłością

Cykl kształcenia w Policealnej szkole dla dorosłych trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym o 2 tygodnie w piątki oraz w soboty. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu agroturystyki, świadczenia usług żywieniowych i noclegowych. Program nauczania obejmuje również prowadzenie produkcji rolniczej oraz zajęcia z języka angielskiego. Absolwenci kierunku technik turystyki wiejskiej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia zatrudnienia w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej fundacjach i stowarzyszeniach oraz we wszystkich organizacjach branżowych. Ponadto absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć samodzielnie i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne jak również ekologiczne gospodarstwo rolne. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej .Technik turystyki wiejskiej to zawód przyszłości.

  • 2-letnie Liceum Ogólnokształcące
    dla Dorosłych(dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych)
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    ( dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum)

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej (piątek,sobota ,dwa razy w miesiącu),której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum Ogólnokształcące to propozycja dla osób , które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak ważną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę n a zdobycie lepszej pracy , otwiera drogę do dalszego kształcenia.

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

  • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
  • zdobyciu nowego zawodu,
  • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia,
  • rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

zjazdabsol196527 czerwca 2015r. w ZSP nr 5 w Łopusznie miało miejsce kolejne ciekawe wydarzenie- zjazd absolwentów LO, którzy obchodzili 50. rocznicę ukończenia szkoły. Ta niezwykle wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Łopusznie w intencji absolwentów i grona pedagogicznego z tamtych lat, celebrowaną przez ks. Wacława Sztanderę, również absolwenta LO w Łopusznie. Czytaj więcej