DSC04036W ramach realizacji projektu klasowego „Razem po zdrowie” uczniowie klasy IA  przy  współpracy  z panią Zdzisławą Zimną – pielęgniarką Ośrodka Zdrowia w Łopusznie przeprowadzili akcję pod hasłem „Zdrowe Pierwszaki”. Czytaj więcej

LPRAWO JAZDY -ZNIŻKI: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie informuje, iż we współpracy ze Szkołą Jazdy Piekoszów ( siedziba w Łopusznie) organizowana jest:
– I edycja kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów naszej szkoły w cenie – 1100,00 zł. od uczestnika. Cena kursu obejmuje zarówno sam kurs jak i badania lekarskie, co powoduje łączne obniżenie od standardowej ceny o 300, 00 zł.
– kolejne edycje organizowane będą cyklicznie. Warunkiem uczestnictwa  w kursie jest uzyskanie akceptacji wychowawcy klasy oraz Dyrektora szkoły. Czytaj więcej

zakAbsol201629 kwietnia 2016r. w ZSP nr 5 w Łopusznie odbyła się piękna uroczystość zakończenia edukacji przez słuchaczy LO dla Dorosłych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły p. Teresa Pasowska przywitała serdecznie wszystkich uczestników uroczystości, p. Irenę Marcisz – Wójta Gminy Łopuszno, nauczycieli uczących dorosłych słuchaczy, a przede wszystkim absolwentów tej szkoły, którzy dwa lata temu podjęli trud uzupełnienia edukacji, a teraz osiągnęli zamierzony cel. Czytaj więcej

zakomat201629 kwietnia 2016r. w ZSP nr 5 w Łopusznie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, wicestarosta powiatu kieleckiego p. Zenon Janus oraz licznie zgromadzeni rodzice absolwentów. Dyrektor szkoły p. Teresa Pasowska, po okolicznościowym przemówieniu,  wraz z wychowawcami poszczególnych klas, wręczyła wyróżniającym się w nauce uczniom pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody książkowe. Czytaj więcej

aktyna młodzieżW dniu 27.04.2016r. odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy Souvre Internationale, która promuje marketing społecznościowy oraz zrzesza osoby sprzedające towary codziennego użytku klasy premium.
W zebraniu uczestniczyli uczniowie klasy II liceum oraz klasy I technikum ekonomicznego, fryzjerskiego i hotelarskiego. Czytaj więcej

dp_indexMłodzież naszej szkoły uczestniczyła w „Dniu Przedsiębiorczości”. Przedsięwzięcie to pomaga uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, ułatwia zapoznanie ze specyfiką konkretnych zawodów, dostarcza informacji o wymaganym wykształceniu i predyspozycjach zawodowych, włącza dorosłych w kształcenie młodzieży oraz promuje przedsiębiorcze postawy wśród młodzieży. Czytaj więcej