SPORT
KALENDARZ
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

REGULAMIN WIRTUALNEJ STRZELNICY
w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie

 

Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, przenośny, laserowy system „Pojedynek” opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, który nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla uczniów wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. System „Pojedynek” przeznaczony jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

 • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

-celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

 • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
 • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw: leżąc, klęcząc i stojąc, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
 • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają:

 1. Uczniowie wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół prowadzących

działalność dydaktyczno-wychowawcza w dziedzinie obronności państwa.

 1. Wskazane przez samorząd terytorialny organizacje pozarządowe prowadzące

działalność na rzecz obronności państwa.

 1. Inne podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny.

Korzystanie z wirtualnej strzelnicy przez szkoły prowadzące działalność dydaktyczno- wychowawcza w dziedzinie obronności państwa i pozarządowe organizacje prowadzące działalność na rzecz obronności państwa odbywa się według harmonogramów uzgodnionych przez właściwa jednostki samorządu terytorialnego z zainteresowanymi podmiotami
i podpisanymi z nimi porozumieniami.

Rozdział 1. Warunki korzystania wirtualnej strzelnicy

Prowadzacy strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkownik wirtualnej strzelnicy i osób towarzyszących,
 2. wyznacza użytkownikom wirtualnej strzelnicy stanowiska strzeleckie oraz miejsce oczekiwania zgodnie z prowadzonym scenariuszem szkolenia, a osobom towarzyszącym bezpieczne miejsce umożliwiające obserwacje strzelań,
 3. w zależności od organizacji zajęć i planowanego przebiegu szkolenia, może wyznaczyć swojego pomocnika, dla którego określa zakres obowiązków (np. pkt. 4, 5, 6 i inne) i odpowiedzialności, )
 4. podłącza do zasilania napięciem 230V i uruchamia moduł projekcji

wirtualnej strzelnicy,

 1. napełnia magazynki broni treningowej gazem (green-gas) lub podłącza do butli z powietrzem,
 2. wydaje szkolonym broń treningowa oraz napełnione gazem magazynki /

magazynki podłączone do butli z powietrzem,

 1. omawia warunki bezpieczeństwa, określa organizacje zajęć i przebieg

szkolenia

 1. w oparciu o ćwiczenia utworzone z wykorzystaniem kreatora/edytora

ćwiczeń oraz ćwiczenia ze stałym przebiegiem uwzględniając poziom

zaawansowania szkolonych,

 1. zależnie od zewnętrznych uwarunkowań prowadzi rejestr szkolonych na

strzelnicy, w którym zamieszcza się następujące dane:

-imię i nazwisko szkolonych,

-oświadczenie korzystających ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem

– strzelnicy  przepisami   bezpieczeństwa, potwierdzone  własnoręcznym podpisem.

Na wirtualnej strzelnicy zabrania się:

 1. wchodzenia na stanowiska strzeleckie i kontaktu z bronią treningowa osobom towarzyszącym,
 2. posiadania i używania innej broni treningowej / laserowych symulatorów broni niż będące na wyposażeniu wirtualnej strzelnicy,
 3. manipulowania przy broni treningowej i dokonywania przy niej zmian technicznych,
 4. posiadania i używania przez użytkownik strzelnicy oraz osoby towarzyszące telefonów komórkowych,
 5. samodzielnego napełniania przez użytkowników strzelnicy magazynków broni treningowej gazem (green-gas) oraz podłączania / odłączania od butli z powietrzem,
 6. użytkowania pojemników z gazem (green-gas) niezgodnie z instrukcja umieszczona na pojemniku,
 7. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 8. Na strzelnicy w miejscu widocznym lub na budynku umieszcza się:
 9. tablice informacyjna o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej ( na budynku),
 10. regulamin strzelnicy,
 11. plan strzelnicy z oznaczeniem:
 12. stanowisk strzeleckich i linii otwarcia ognia, ekranu, miejsca oczekiwania użytkowników strzelnicy, miejsca przebywania osób towarzyszących,
 13. dróg ewakuacji,
 14. miejsc przechowywania akcesoriów technicznych i pojemników z gazem.
 15. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania strzelnicy niezgodnego z regulaminem oraz instrukcjami wydanymi przez prowadzącego wirtualne strzelanie odpowiada korzystający ze strzelnicy.

Rozdział 2. Sposób obchodzenia się z bronią treningowa

W celu kształtowania właściwych nawyków posługiwania się bronią:

 1. Na terenie wirtualnej strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim karabiny treningowe nosi się na pasach nośnych, z odłączonymi magazynkami, bez pokrowców. Pistolety treningowe nosi się w kaburach, z odłączonymi magazynkami. Dopuszcza się inny sposób noszenia symulatorów broni za zgoda prowadzącego strzelanie.
 2. Wszelkie czynności związane z obsługą broni treningowej dokonuje się

wyłącznie z modułami laserowymi (lufami) skierowanymi w kierunku ekranu projekcji obrazu lub wyznaczonego ,,neutralnego” miejsca.

 1. Wyjmowanie/zdejmowanie broni treningowej odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie.
 2. Dołączenie magazynków do broni treningowej dokonują szkoleni

wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie.

 1. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie.
 2. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu wirtualne strzelanie.
 3. Po zakończeniu strzelania, zależnie od decyzji prowadzącego wirtualne strzelanie, broń treningowa zabezpiecza się, odkłada na stanowisku strzeleckim (w wyznaczone miejsce), chowa do kabur.
 4. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie w wyznaczonych stanowisk strzeleckich, do celów wirtualnych wyświetlanych na ekranie.

Rozdział 3. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Użytkownicy strzelnicy i osoby towarzyszące są zobowiązani ściśle przestrzega poleceń wydawanych przez prowadzącego wirtualne strzelanie i/lub inna osobę funkcyjna wskazana przez niego.
 2. Użytkownikom strzelnicy i osobom towarzyszącym zabrania się wchodzenie poza miejsca wyznaczone przez prowadzącego wirtualne strzelanie bez jego zgody, w szczególności zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzelecki.
 3. Bezwzględnie zabrania się kierowania modułów laserowych w stronę oczu osób przebywających na wirtualnej strzelnicy.
 4. Dzieci poniżej 15-ego roku życia mogą przebywa na strzelnicy wirtualnej wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Osobę naruszającą regulamin można usunąć z wirtualnej strzelnicy, wstawiając mu ocenę niedostateczną z zakresu realizowanego programu nauczania.

 

Dodaj komentarz