SPORT
KALENDARZ
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

 


 


Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”

W dniu 19 września 2017 r. Powiat Kielecki/Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.
Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2019 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0045/16-00 całkowita wartość projektu wynosi 21652521,08 zł. Dofinansowanie według umowy wynosi 11504157,00 zł i stanowi 60,90% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa oraz wyposażenie placówki oświatowej dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Wyznaczenie celu bezpośredniego projektu jest efektem przeprowadzonych analiz problemów i barier w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej  i edukacyjno-oświatowej obszaru powiatu kieleckiego oraz gminy Łopuszno – otoczenia projektu. Celem bezpośrednim projektu  jest wyrównywanie szans kształcenia na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie znajdującego się na terenie powiatu kieleckiego. Przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze powiatu kieleckiego, a także województwa świętokrzyskiego oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców poprzez wyrównywanie szans i dostępu do edukacji osobom z terenów wiejskich – gminy Łopuszno i gmin sąsiadujących.

Realizacja projektu przyczyni się do: poprawy dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, wzrost komfortu uczniów i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza, poprawy warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych, poprawy potencjału rozwoju obszarów wiejskich i zapobieganie ich marginalizacji, wyrównania szans rozwoju dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, zwiększy poziom integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnieni im możliwości korzystania z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej oraz poprawi jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców.

Wizualizacje (zdjęcia budynku):

 

 

 

 

Dodaj komentarz