SPORT
KALENDARZ
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”
Okres realizacji projektu – 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
Wartość projektu – 2 834 102,00 PLN,  w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN
Beneficjent: Powiat Kielecki
Partner: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Cele i założenia projektu:

 • Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych 146 uczniów/wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku
  i Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.
 • Doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Uczestnicy:

 • nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/ placówek prowadzonych przez powiat kielecki – Powiatowego Zespołu Szkół
  w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Powiatowego Zespołu Szkół
  w Łopusznie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu;
 • uczniowie/ wychowankowie kształcący się w zawodach: technik informatyk
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista technik budownictwa oraz kierowca mechanik w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, kucharz w Branżowej Szkole I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  w Podzamczu.

Formy wsparcia:

Wsparcie kierowane do nauczycieli w ramach Projektu obejmuje kursy doskonalące i studia podyplomowe.
Wsparcie kierowane do uczniów w ramach Projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych;
 • organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe;
 • organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;
 • organizację miesięcznych staży realizowanych u Pracodawcy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Dodaj komentarz