SPORT
KALENDARZ
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

 

Od września Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie rozpoczął realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów – pierwszy krok do kariery” (2019-1-PMU-1364). Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 177 992,00 PLN.

Grupa projektowa

Korzyści płynące z projektu są znaczące i rzeczywiste. Większość naszych uczniów zamieszkuje tereny wiejskie. Młodzież ma mniejsze szanse edukacyjne niż jej rówieśnicy z miasta. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogą w praktyce sprawdzić swoje możliwości i przekonać się, że są w stanie realizować działania mające charakter międzynarodowy.

Warto wspomnieć, że projekt stanowi kontynuację dotychczasowej działalności szkoły w zakresie realizacji międzynarodowych i krajowych działań edukacyjnych. Przedsięwzięcie to ma na celu skupienie się na realizacji działań związanych z kształceniem w zakresie wykorzystywania technologii IT, informatyki oraz nowych technologii w życiu codziennym. Realizacja działań międzynarodowych pozwala także na podniesienie kompetencji językowych uczniów, co stanowi również nieocenioną wartość.

Projekt ten zakłada między innymi organizację dwóch tygodniowych wyjazdów na Litwę dla dwóch grup 20-osobowych wraz z dwoma opiekunami. Każdorazowo przewidywany jest wyjazd uczniów klas trzecich i czwartych. Wszyscy uczestnicy wyjazdu będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym, szczególnie w zakresie języka angielskiego, jak i technologii informacyjnych (IT). Uczniowie będą realizować zajęcia we współpracy z ich rówieśnikami z Litwy. Wszelkie podejmowane działania będą opierać się zarówno na zasadach edukacji formalnej (zajęcia prowadzone w trakcie godzin szkolnych), jak i  na zasadach edukacji pozaformalnej (warsztaty, gry symulacyjne, dyskusje, gry terenowe).

Efektem podjętych działań będzie między innymi nawiązanie szerszej współpracy, która przyczyni się do realizacji kolejnych działań o charakterze międzynarodowym pomiędzy oboma krajami, w szczególności pomiędzy współpracującymi szkołami. Planowane mobilności będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole, a także okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych  metod kształcenia, ukierunkowanych na wzmacnianie umiejętności informatycznych i znajomości nowych technologii. Wyjazdy zagraniczne pozwolą także uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych. Uwrażliwią młodego człowieka na różnice mentalne i kulturowe obu krajów. Będzie to również świetna okazja do nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Nabyte przez młodzież umiejętności z pewnością zaowocują lepszym startem w dorosłą przyszłość.

Dodaj komentarz