InfoW ramach realizowanego  przez ZSP Nr 5 w Łopusznie projektu “Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość” utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA). Jest to miejsce, w którym dostępny jest dla uczniów szkolny doradca zawodowy. Czytaj więcej

20170114_142542W dniu 14.01.2017 r. w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie odbyła się II edycja warsztatów fotograficznych pt. „Zdjęcie portretowe”.
Hasło przewodnie warsztatów brzmiało: „Kreatywność, pomysłowość, otwarta głowa, własne spojrzenie”. Zajęcia prowadzili: p. Grzegorz Sideł oraz p. Tomasz Cedro. Uczestnicy wysłuchali prelekcji, zapoznali się z profesjonalnym sprzętem fotograficznym, wykonywali zdjęcia portretowe, pozowali do zdjęć oraz poznali tajniki obróbki fotografii.
Organizatorem warsztatów była p. Katarzyna Pniewska – wychowawca internatu.

InfoListy-uczniów-sesja-zimowa-2017

InfoListy-uczniów-sesja-zimowa-2017

logo_erasmus_plusZagraniczne praktyki uczniów Technikum Hotelarskiego  w ramach Programu Erasmus Plus

Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę” numer projektu 20161PL01KA102024985- to nazwa projektu, jaki został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły i w wyniku postępowania konkursowego uzyskał całkowite dofinansowanie z Programu POVER będących na zasadach Programu Erasmus Plus, Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego  ze środków Unii Europejskiej. Budżet projektu wynosi  313 027, 79 PLN.

Czytaj więcej

InfoProblemowa ewaluacja zewnętrzna była realizowana w ZSP Nr 5 w Łopusznie w dniach 24 listopada – 8 grudnia 2016r. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015r.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Karola Wojtyły została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Szkoła osiągnęła poziom wysoki. Czytaj więcej