sadrejW dniu 9 lutego licealiści 1A (klasa policyjno-prawna) i 2A (bezpieczeństwo wewnętrzne) byli w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie. Uczestniczyli w spotkaniu pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
Zajęcia przeprowadzone przez Sędzię SR Monikę Kołdon-Sobańską – koordynator ds. mediacji miały na celu zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów między osobami. Uczniowie poznali cele i zadania mediacji, a także możliwości i zalety postępowania mediacyjnego dla pokrzywdzonego i sprawcy. Mediacje są dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.
Zajęcia wyjazdowe zorganizował Pan Artur Szkot.

Zadowolony KOnsument

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 otrzymał certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
Certyfikat został wystawiony na podstawie pozytywnych opinii Uczniów i ich Rodziców oraz jest potwierdzeniem uczestnictwa w programie Zadowolony Konsument.
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła zdobyła uznanie Klientów i znalazła się w gronie najlepszych.
Serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom za zaufanie.

Uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie zasługujący na szczególne wyróżnienie za wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję, sukcesy sportowe, godne reprezentowanie szkoły oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska

ZaproszeniSkałka2

LOGO=20GENIUSZStowarzyszenie „Geniusz”, działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie zwraca się z apelem o udział w akcji wspierającej utalentowaną młodzież. Stowarzyszenie w ramach akcji wspiera osoby kreatywne, które wykazują się dużym potencjałem. Szczególną opieką otacza zdolnych uczniów, pochodzących z rodzin niepełnych lub o niskim statusie ekonomicznym. Celem jest niedopuszczenie do sytuacji, by utalentowana młodzież nie miała środków na rozwijanie swoich zdolności. Czytaj więcej

Szlach paczkaWolontariusze, współpracownicy oraz wszyscy zaangażowani w Akcję Szlachetnej Paczki w 2015 r. w rejonach Słupia Konecka i Łopuszno w dniu 31stycznia br. mieli swoją Galę Finałową.
Znaczna część wolontariuszy obu rejonów to uczniowie Pałacu.
Swój udział zaznaczyło również kilku nauczycieli naszej placówki. W murach lasocińskiej świetlicy imprezę poprowadzili Wioletta Grzyśka-Mijas oraz Mariusz Brelski. Bohaterami Gali byli oczywiście liderzy, koordynatorzy, wolontariusze, którzy przez kilka miesięcy w roku troszczyli się o to, by pomoc przekazana przez darczyńców trafiła do potrzebujących rodzin zgodnie z zasadami Szlachetnej Paczki.
Liderzy rejonów Łopuszno i Słupia Konecka: Karolina Krajewska-Brelska i Damian Przepióra zebrali wokół siebie grono altruistów. To właśnie im dziękowały Panie: Koordynator Wojewódzka Magdalena Gwóźdź oraz nasza Dyrektor Teresa Pasowska.
Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej zostało również docenione przez władze samorządowe gminy Łopuszno i Słupia Konecka. Wszyscy wolontariusze biorący udział w Projekcie Szlachetnej Paczki otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez Wójt Gminy Łopuszno – Irenę Marcisz, Przewodniczącą Rady Gminy Łopuszno – Zdzisławę Zimną oraz Wójta Gminy Słupia Konecka – Roberta Wielgopolana.
O poczęstunek zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie.
Zdjęcia wykonała nasza absolwentka Katarzyna Cygan.