SPORT
KALENDARZ
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Wstęp

Korzystanie z naszych usług wiąże się z koniecznością przetwarzania przez nas Twoich danych, które zostały nam powierzone, dlatego też kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności traktujemy szczególnie poważnie. W dokumencie tym przedstawimy Ci w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe. Możemy zmieniać tę politykę prywatności, o czym zostaniesz poinformowany.

Definicje

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie z siedzibą w ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno zwany dalej Szkołą.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca jeden z serwisów obsługiwanych przez Szkołę lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.

Kodeks postępowania

 1. Nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania przez osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę w celach innych niż wykonanie zadania zleconego przez użytkownika. W szczególności nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do celów marketingowych.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób zrozumiały i czytelny poinformować wszystkich Użytkowników, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy ich dane osobowe.
 3. Na naszej stronie możemy dokonywać profilowania wyświetlanych treści (np. artykułów, ogłoszeń, bannerów reklamowych) w celu ich lepszego dopasowania do preferencji odbiorcy. Profilujemy treści wyłącznie na podstawie zgody uzyskanej od Użytkownika lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest Szkoła, z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub profilowania.
 4. W ramach naszych usług staramy się urzeczywistniać prawo naszych użytkowników do przenoszenia danych osobowych.
 5. W swoich rozwiązaniach stosujemy zabezpieczenia i środki organizacyjne, które pozwalają na bezpieczną i szyfrowaną komunikację i przesyłanie danych osobowych pomiędzy naszymi serwerami oraz Użytkownikami.
 6. Nie przetwarzamy danych osobowych naszych klientów i Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dokładamy wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie ograniczonym wyłącznie do Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zagwarantowania, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Naszymi podwykonawcami są firmy, które gwarantują prawidłowe i zgodne z naszą polityką przetwarzanie danych osobowych. Z każdym z podwykonawców mamy podpisaną odpowiednią umowę podpowierzenia danych.

Usługi Szkoły

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale są przeznaczone dla:
● Użytkowników korzystających z naszych serwisów
● wszystkich osób korzystających usług, z których korzystanie nie wymaga logowania, na przykład korzystanie z formularza kontaktowego.

Kto jest administratorem Danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych?

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się bezpośrednio poprzez wizytę w siedzibie firmy lub mailowo na adres email: zsp5lopuszno@o2.pl

Jakie dane zostały nam powierzone?

Dane jakie zostały nam powierzone wynikają z rodzaju działania przeprowadzonego na naszej stronie. Są one adekwatne i niezbędne do realizacji tych działań.

Polityka Cookie

Szkoła przetwarza informacje z plików cookie (takie jak adres IP) zapisywane na Twoim urządzeniu.
Informacje takie przetwarzamy:
● Aby umożliwić Ci swobodne przeglądanie naszych stron (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
● Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób są używane nasze usługi. Analiza informacji o Twoich wizytach na naszych serwisach pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych Użytkowników, wprowadzanie ulepszeń i opracowywanie nowych usług (podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do wymogów użytkowników).

Korzystanie z formularza kontaktowego

Przy pomocy formularza kontaktowego, możesz skontaktować się z nami. Skorzystanie z formularza wymaga jednak podania danych osobowych, które są niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane osobowe są przetwarzane:
● W celu obsługi Twojego zapytania – udzielenia Ci odpowiedzi, rozwiązania Twojego problemu, realizacji uprawnienia, które przysługuje Ci na podstawie RODO (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług).
● Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu możemy prowadzić statystyki zapytań kierowanych przez Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności naszych usług oraz opracowywania nowych (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dopasowanie treści do wymagań użytkowników).
● W celu weryfikacji uprawnienia do korzystania z usługi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Szkoła ujawnia, w związku z realizacją poszczególnych działań, Twoje dane osobowe zewnętrznym podmiotom, takim jak:
● podmioty, które działają na zlecenie Szkoły,
● organom lub osobom trzecim (którzy zgłoszą stosowne żądanie, opierając się na podstawie prawnej).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Co do zasady dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu, w którym zakończymy świadczenia danej usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania przez Szkołę jest prawnie uzasadniony interes Szkoły. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Szkoła będzie przechowywała Twoje dane po zakończeniu świadczenia usługi lub po wycofaniu zgody również, gdy będą tego wymagać przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie zanonimizowane lub usunięte.

Prawa, które Ci przysługują od Szkoły:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące uprawnienia:
● prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie możesz żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
● prawo do sprostowania – na tej podstawie możesz żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
● prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
● prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Szkoła zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
● prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Szkoła wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Szkoły, jak również tego innego podmiotu. Korzystając z prawa do przenoszenia danych
● prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
● prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Osoby które są upoważnione do przetwarzania powierzonych nam danych to pracownicy Szkoły.


EUROPEJSKI AKT PRAWNY, POWSZECHNIE ZNANY JAKO RODO

Szanowni Państwo!

 25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
 Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest „opiekunem” czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa
o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 • Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie z siedzibą przy ul. Kasztanowej 39, 26-070 Łopuszno, kontakt email: zsp5lopuszno@o2.pl
 • Administrator, jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, na adres email: iod@powiat.kielce.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako placówki oświatowej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie dwóch zapisów RODO:
  • 6, ust. 1, lit. a – zgody osoby na przetwarzanie danych – np. gdy chcą Państwo uczęszczać do naszej Szkoły, biorąc udział w zajęciach jako uczniowie lub wywiadówkach jako opiekunowie, ujawniają Państwo swoje dane niejako automatycznie podczas przebiegu tych spotkań. Muszą mieć Państwo świadomość tego faktu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 • 6, ust. 1, lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – czyli np. wydania dla świadectw szkolnych, legitymacji ucznia, dokonania wpisu do księgi uczniów itp. obowiązki wynikające z przepisów prawa. Abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy te każą nam przetwarzać niektóre dane osobowe.

Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku z pobieraniem nauki. Wiąże się z tym szereg czynności przetwarzania danych, jak np. organizacja praktyk zawodowych. Należy jednak pamiętać o tych przyjemniejszych czynnościach jakimi jest choćby organizacja wycieczek – takie przetwarzanie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej (obowiązku) i dlatego wymaga Państwa zgody. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r.poz. 1457).

 • Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy
  i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład do czasu, gdy będą Państwo pobierali naukę oraz dodatkowy okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 • Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane w Szkole mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa (np. organy kontroli lub sądy).
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Szkole może zatem być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego. Najczęściej podawanymi przez Państwa dobrowolnymi danymi osobowymi są numer telefonu, adres e-mail lub adres do korespondencji. Służą na do łatwiejszego powiadomienia Państwa o pilnych i ważnych sprawach. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie nagłych wypadków.

Załącznik 1:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury naboru kandydatów do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej bądź branżowej szkoły II stopnia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż:

a. Administratorem danych osobowych Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego jest Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie z siedzibą ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno Tel. 41 3914025, zwany dalej „Placówką”.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl

Należy pamiętać, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;

b. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dziecka bądź podopiecznego przez Placówkę do celów:

 • rekrutacji – jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 • sprawowania opieki szkolnej – jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatoweoraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.);

c. podanie przez Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 150 Prawa oświatowego jest niezbędne aby Państwo, Państwa dziecko bądź podopieczny mogli uczestniczyć w rekrutacji kandydatów do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum bądź branżowej szkoły I stopnia;

d. na etapie rekrutacji podanie przez Państwa innych danych niż wymienione w art. 150 Prawa oświatowego jest dobrowolne;

e. dane osobowe Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, bądź branżowej szkoły II stopnia. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku przyjęcia Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, bądź branżowej szkoły II stopnia, dane osobowe podane w kwestionariuszu rekrutacyjnym automatycznie zaczną być również przetwarzane w celach sprawowania opieki szkolnej, opisanych w § 4 i 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

f. przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa;

g. dane osobowe Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń/słuchacz korzysta z wychowania szkolnego w danej placówce, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;

W przypadku kandydatów nieprzyjętych, dane osobowe zgromadzone w celu rekrutacji będą przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem.

h. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego przez Placówkę przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

i. odbiorcami danych osobowych Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Placówką a podmiotem.

j. informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, a w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata, mogą być wymieniane pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji w celu usprawnienia rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dodaj komentarz