olek

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie informuje, że od września 2020r. w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie funkcjonuje gabinet psychologa.
Psycholog Katarzyna Dalka przyjmuje:
poniedziałek, środa od godz. 1100 do 1600
wtorek od godz. 900  do 1500
czwartek od godz. 800 do 1400

Warto zwrócić się do psychologa jeśli:

  1. Czujesz się samotny, masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie.
  2. Masz trudności w relacjach międzyludzkich w szkole lub poza nią.
  3. Nie potrafisz porozumieć się z rodzicami, nauczycielem.
  4. Widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, a nie ma odwagi o tym opowiedzieć.
  5. Znajdujesz się w trudnej sytuacji.
  6. Przeżyłeś traumę (uraz psychiczny).
  7. Potrzebujesz  rozmowy, wsparcia psychicznego.
  8. Chcesz opowiedzieć o swoich sukcesach, miłych doświadczeniach.

Informujemy, że psycholog prowadzi również konsultacje dla rodziców,

         


Nauczycielu:
1.   Noś maseczkę lub przyłbicę na korytarzach, w pokoju nauczycielskim, prowadząc lekcje.
2.   Zachowuj dystans społeczny.
3.   Myj i dezynfekuj ręce.
4.   Prowadź lekcję przy otwartych drzwiach.
5.   Po skończonej lekcji wywietrz salę lekcyjną.


Uczniowie:
1.   Jeśli macie gorączkę, nie przychodźcie do szkoły.
2.   Noście maseczki lub przyłbice na korytarzach, zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic w czasie lekcji.
3.   Zachowujcie dystans społeczny.
4.   Myjcie i dezynfekujcie  ręce.


Rodzice:
1.   Kontrolujcie zdrowie swojego dziecka.
2.   Nie wysyłajcie do szkoły dzieci z gorączką i objawami infekcji górnych dróg oddechowych.


Drodzy Rodzice! Wszystkie działania z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa,  jakie prowadzimy w szkole, mają na celu ochronę zdrowia Waszych dzieci, nauczycieli oraz obsługi. Prosimy o zrozumienie i współdziałanie.

p.o. Dyrektora PZS w Łopusznie 
Grażyna Bekier

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie informuje, że 21 i 22 września są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych z puli dni wolnych tzw. dyrektorskich.
W wyżej wymienione dni zajęcia w szkole nie odbywają się, nie prowadzone są zajęcia zdalne. W środę 23 września wznawia się zajęcia stacjonarne w szkole.

p.o. Dyrektora PZS w Łopusznie
Grażyna Bekier

Szanowni Państwo, rozpoczynamy realizację V edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu zostanie ogłoszony najprawdopodobniej na początku października br. Już teraz jednak zachęcamy Państwa do rozpropagowania informacji o kolejnej edycji programu wśród uczniów i ich rodziców

Działając   na  podstawie    §   18   ust.  2a  rozporządzenia    Ministra   Edukacji    Narodowej i Sportu      z 31     grudnia    2002   r.   w   sprawie    bezpieczeństwa     i    higieny     w   publicznych i niepublicznych   szkołach  i placówkach   (Dz.  U.  z  2020  r.   poz,   1166   ze  zm.),    ze  względu na aktualną   sytuację   epidemiologiczną,      zarządzam   przedłużenie     prowadzenia    zajęć   w systemie zdalnym w Powiatowym Zespole Szkól w Łopusznie do dnia 18.09.2020r.
Zarządzenie   dotyczy  całej szkoły w zakresie  wszystkich  zajęć.

p.o Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
Grażyna Bekier

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, zarządzam zajęcia w systemie zdalnym w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w okresie  od dnia 09.09.2020 do dnia 14.09. 2020r.
Zarządzenie  dotyczy całej szkoły w zakresie wszystkich zajęć.


 p.o Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
Grażyna Bekier