SPORT
KALENDARZ
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

 Data publikacji strony internetowej: 2016-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo.

Powody wyłączenia:

 • filmy są zapisem różnych uroczystości i nie przedstawiają istotnych informacji – nie wymagają opisu tekstowego,
 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Aktualnie trwają prace nad ułatwieniami zwiększającymi dostępność cyfrową strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Dostępna jest  wtyczka umiejscowiona w prawej-górnej części strony (ikona „niepełnosprawny”). Umożliwia ona zwiększanie kontrastu na różne sposoby oraz powiększanie tekstu i uwidocznienie odnośników za pomocą podkreślenia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

ZwiększająceCtrl +
ZmniejszająceCtrl
Otwarcie nowego oknaCtrl + n
Otwarcie nowego okna w trybie incognitoCtrl + Shift + n
Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widokuCtrl + t
Zamknięcie bieżącej kartyCtrl + w lub Ctrl + F4
Zamknięcie bieżącego oknaCtrl + Shift + w lub Alt + F4
Zminimalizowanie bieżącego oknaAlt + Spacja, a następnie n
Zmaksymalizowanie bieżącego oknaAlt + Spacja, a następnie x
ZamknięcieAlt + F4

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Grażyna Bekier, (adres e-mail: zsp5lopuszno@o2.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-3914025. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wniosek o zapewnienie dostępności można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, które jest zadaszone, dobrze oznaczone   i oświetlone. Obok wejścia głównego znajdują się 2 wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie są zadaszone, dobrze oznaczone  i oświetlone.
 2. W obiekcie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, odpowiedniej  szerokości, występują poręcze po obu stronach.
 3. Wejście jest dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 4. Wyjście i korytarze w szkole są dostatecznie szerokie.
 5. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Jest wydzielone i oznaczone 1  miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na każdej kondygnacji jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych  (łącznie 3).
 9. Drzwi są dostosowane do poruszania się osób na wózku (drzwi bezprogowe).
 10. Wszystkie schody są z antypoślizgową nawierzchnią.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach 8.00- 14.00.
 15. Zorganizowana jest obsługa osób niepełnosprawnych tylko na poziomie 0 (odpowiednio przygotowane miejsce, dostęp do wody, komputera).
 16. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu szkoły.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Dodaj komentarz