Wykaz dni wolnych w roku szkolnym – LO i Technikum (10 dni)

Liczba dniTermin
221, 22  wrzesień 2020 roku (poniedziałek, wtorek)
12 listopad 2020 roku
22 dni na  egzamin potwierdzający kwalifikacje  zawodowe (sesja zimowa)
34 maj 2021 roku – wtorek – matura (j. polski)
5 maj 2021 roku –środa – matura (matematyka)
6 maj 2021 roku –czwartek– matura (j. angielski)
17 maj (piątek po egzaminie maturalnym)
14 czerwiec 2021 roku (piątek po Bożym Ciele)

Wykaz dni wolnych w roku szkolnym – BSI i II ST  (6 dni)

Liczba dniTermin
 221, 22  wrzesień 2020 roku (poniedziałek, wtorek)
34 maj 2021 roku – wtorek – matura (j. polski)
5 maj 2021 roku –środa – matura (matematyka)
6 maj 2021 roku –czwartek– matura (j. angielski)
14 czerwiec 2021 roku (piątek po Bożym Ciele)