SPORT

KALENDARZ

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Bez kategorii

             

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość,  ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 18 stycznia 2021 roku.

 1. Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje w dalszym ciągu ograniczone (lekcje odbywają się w systemie zdalnym) oprócz zajęć w kształceniu praktycznym.
 2. Zajęcia w kształceniu praktycznym odbywać się będą w szkole w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach , w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
 3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 4. Od 18 stycznia nie będą realizowane praktyki zawodowe w klasach II i III technikum. Uczniowie odbędą praktyki w późniejszym terminie wg. zaleceń MEN i GIS.
 5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele przedmiotów maturalnych mogą prowadzić indywidualne konsultacje dla uczniów w małych grupach. Zostanie sporządzony harmonogram konsultacji,  który zostanie umieszczony na stronie szkoły w dzienniku elektronicznym.
 6. W dalszym ciągu istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 7. Podobnie jak przed feriami jest możliwość udostępnienia pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 8. W dalszym ciągu prowadzone są zajęcia z psychologiem zarówno dla uczniów jak i rodziców.
 9.  Pozostałe zasady prowadzenia zajęć kształcenia na odległość zawarte w poprzednich zarządzeniach pozostają bez zmian.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                                            p.o. dyr. PZS  Grażyna Bekier

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa 7 lutego 2021 r.

>>Wzór deklaracji do pobrania<<

 

Proszę zapoznać się z informacją dotyczącą osób zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie!
>>TUTAJ<<

Kartki świąteczne wykonane przez uczniów technikum reklamy PZS w Łopusznie

„Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu…”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Pracodawcy, Przyjaciele Szkoły, Uczniowie!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragniemy złożyć Państwu oraz Młodzieży najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące święta, mimo przeciwepidemicznych restrykcji, będą pełne miłości, pokoju i radości.
Niech Nowy Rok ześle dobro, pomyślność, życzliwych ludzi oraz przyniesie zadowolenie z realizacji planów w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor PZS Grażyna Bekier
Wicedyrektor PZS Cezariusz Najmrodzki

Komputer

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

>>>>>INFORMACJE i DOKUMENTY DO POBRANIA<<<<

„Staże zagraniczne –
droga ku lepszej przyszłości”

          Dnia 1 grudnia 2020r. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie rozpoczął realizację nowego projektu o nazwie „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” nr 2020-1-PL01-KA102-080649. Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe), a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 109,206 EUR.

„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” to projekt adresowany do uczniów technikum, kształcących się w zawodzie: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z odpowiednią  znajomością  języka  angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce.

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla dwóch grup 30-osobowych wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy praktyk będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu krajów.

Cele projektu to:

 • Podniesienie kwalifikacji uczestników;
 • Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;
 • Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;
 • Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy potocznej;
 • Przełamywanie barier kulturowych;
 • Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;
 • Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;
 • Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami;
 • Nauka efektywnego zarządzania czasem i otrzymaną gotówką.