SPORT

KALENDARZ

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia
Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna w PZS w Łopusznie- nauka odbywa się w systemie zdalnym. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

p.o dyr. PZS Grażyna Bekier

Informujemy, że wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku (czwartek) w sekretariacie PZS w Łopusznie od godz. 12.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość,  ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 7 kwietnia 2021 roku.

  1. Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje w dalszym ciągu ograniczone (wszystkie lekcje odbywają się w systemie zdalnym).
  2. Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę. Zajęcia w kształceniu praktycznym prowadzone będą zdalnie.
  3. Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
  4.  Pozostałe zasady prowadzenia zajęć kształcenia na odległość zawarte w poprzednich zarządzeniach pozostają bez zmian.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                                            p.o. dyr. PZS  Grażyna Bekier

Ekonomiści z klasy 2L, pod opieką p. Anety Kryszczak, wzięli udział w kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE.
Kampania odbyła  się w dniach 22-28 marca br. pod hasłem Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze (Take care of yourself, takecare of yourmoney).
Global Money Week jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz podnoszenia świadomości finansowej dzieci i młodzieży.
Udział w kampanii pozwala na rozwój wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych.