SPORT

KALENDARZ

Listopad 2020
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

1. PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE W CZASIE PANDEMII.
2. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INTERNATU.
3. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
4. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Nasza szkoła aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest to projekt kierowany przede wszystkim do osób zdrowych, a wszelkie działania są realizowane po to, aby zapobiec zachorowaniu na cukrzycę w przyszłości.

Czytaj więcej

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie przystąpił do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”, której celem jest zachęcenie młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

W dniu 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 społeczność szkolna odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Ze względu na stan epidemii hymn narodowy został zaśpiewany on-line.

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

        Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,  Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r., i  Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2020 r.,  w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość, ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 9 listopada 2020 roku.

  1. Przedłuża się do dnia 29 listopada naukę w trybie zdalnym  we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych.
  2. Istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
  3. Konsultacje dla zdających egzaminy – w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych i przystępujących do egzaminów nauczyciele mogą prowadzić indywidualne konsultacje w małych grupach – do 5 osób.
  4. Olimpiady, turnieje i konkursy –  okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i procesie rekrutacji.
  5. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.
  6. Do 29 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f spu. z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
  7. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym.
  8. Zajęcia z psychologiem odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie zdalnym.
  9. Rodzice są informowani o postępach ucznia przez e-dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.                          

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                            p.o. Dyrektor PZS w Łopusznie Grażyna Bekier

W dniu 30 października 2020r. (piątek) dla uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w ramach projektu ShareEU „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” odbyło się szkolenie-warsztaty plastyczne: „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny”.

Czytaj więcej

2 listopad wolny od zajęć edukacyjnych w LO i Technikum

W mistrzostwach Polskiego Związku Karate, które odbyły się w dniu 17.10.2020r. w Wieliczce, wzięło udział 109 zawodników z 40 klubów. Naszą szkołę reprezentował Piotr Węgliński, uczeń klasy IIK technikum informatycznego, na co dzień trenujący w Klubie Karate Morawica pod czujnym okiem sensei Andrzeja Horny.
Piotr wystartował w kategorii Junior +65 kg, po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii stanął ponownie na tatami. Nasz zawodnik startował w konkurencji kata (pokaz) oraz kumite (walka) i zdobył – z ogromną przewagą – złoty medal w każdej z nich.

Czytaj więcej