SPORT

KALENDARZ

Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),Rozporządzenia MEN z dnia Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 17 maja 2021 roku.
 • Od dnia 17 do 28 maja wprowadza się realizację zajęć w systemie hybrydowym tzn. 50 % zajęć w danym oddziale będzie odbywało się stacjonarnie w szkole, a 50 % w systemie zdalnym. Harmonogram nauczania  jest dołączony poniżej.
 • Wszyscy nauczyciele w w/w okresie pracują w szkole (dotyczy to wszystkich zajęć).
 • Istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do prowadzenia efektywnych zajęć na wolnym powietrzu.
 • Nauczyciele przedmiotów, które posiadają w zalecanych warunkach kształcenia realizację zajęć w terenie- stosują się do tego wymogu.
 • W/w okresie zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem, klasy technikum odbywają praktyki zawodowe u pracodawców.
 • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami uczęszczają do szkoły oraz realizują zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie z planem zajęć.
 • W okresie nauczania hybrydowego nauczyciele mogą prowadzić indywidualne konsultacje dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w małych grupach- do 5 osób.
 • Wszystkie zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych w dalszym ciągu prowadzi się stacjonarnie w wymiarze do 16 godzin tygodniowo.
 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w systemie stacjonarnym.
 • Zajęcia z psychologiem odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie stacjonarnym.
 • Rodzice są informowani o postępach ucznia przez e- dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.  
 • Ze względu na zagrożenia epidemiczne obowiązują zalecenia GIS oraz MZ. Proszę o przestrzeganie zaleceń i egzekwowanie wymogów od uczniów.
 • W czasie wolnym na tzw. okienkach nauczyciele proszeni są o uzupełnienie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, zestawienia zrealizowanych godzin itp.), zapoznanie się ze Statutami oraz innymi dokumentami.  

Organizacja nauczania hybrydowego w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w okresie od 17.05.2021r. do 28.05.2021r.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

p.o. dyrektora PZS w Łopusznie Grażyna Bekier

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Zapraszamy na stronę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, która proponuje ciekawe spotkania:

11 maja, wtorek:O godz. 18:00 na kanale YouTube biblioteki odbędzie się spotkanie z Barbarą Sadurską, laureatką Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza z 2020 r., autorką zbioru opowiadań „Mapa”. 

13 maja, czwartek:
O godz. 18:00 na kanale YouTube biblioteki odbędzie się spotkanie z Pawłem Piotrem Reszką – dziennikarzem i reportażystą, laureatem Nagrody im. R. Kapuścińskiego za książkę „Diabeł i tabliczka czekolady”, finalistą Nagrody Literackiej „Nike” i Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”.

14 maja, piątek:O godz. 18:00 na kanale YouTube WBP odbędzie się spotkanie z Jakubem Szamałkiem– pisarzem i scenarzystą studia CD Projekt RED, laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru Czytelników z 2011 r. W 2020 r. ukazała się ostatnia część trylogii jego autorstwa „Ukryta sieć”.

http://www.wbp.kielce.pl/strona-glowna/aktualnosci

W dniu 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych ukończyli szkołę.
Rozdanie świadectw oraz wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, w reżimie sanitarnym ze względu na trwającą pandemię.

Drodzy Absolwenci!

Gratuluję Wam ukończenia Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.
Dziękuję Wam za to, że przez kolejne lata tworzyliście historię tej szkoły oraz swoimi postawami, inicjatywami i działaniem ubogacaliście życie szkolnej społeczności. Wyrażam wdzięczność za to, że dzieliliście się swoimi spostrzeżeniami, angażowaliście się w przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dobra wspólnego i rozwoju naszej placówki. W sposób szczególny, w trudnym pandemicznym czasie, wykazaliście się dojrzałością, odpowiedzialnością i wytrwałością.

Opuszczacie mury tej szkoły i zostawiacie tu cząstkę siebie. Zachowajcie w swoich wspomnieniach miłe chwile, radosne przeżycia, sukcesy, które były Waszym udziałem.

Życzę Wam pomyślności na egzaminie maturalnym, trafnych wyborów, które pozwolą na spełnienie Waszych oczekiwań i marzeń.

Oby w życiowej wędrówce towarzyszyli Wam mądrzy i życzliwi ludzie.

Szanowni Wychowawcy, Rodzice, Pracodawcy, Przyjaciele szkoły!

Składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie za owocną współpracę, wychowawczy trud, opiekę, towarzyszenie młodym na ścieżkach ich rozwoju oraz wspieranie młodzieży w każdej sytuacji.

p.o. dyr. PZS w Łopusznie
mgr Grażyna Bekier