SPORT

KALENDARZ

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTO¦CI

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Rodzaj uroczysto¶ci lub imprezy Termin Osoby odpowiedzialne
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 01.09.2014 Dyrektor szko³yp. S. Iwanek
74 rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej – uroczysto¶ci na „Ko¶ció³ku” 07.09.2014r. Dyrektor szko³yp. H. Czeszek
Rocznica Bitwy pod Gruszk± 28.09.2014r Dyrektor szko³yp. S. Iwanek
Uroczysto¶ci patriotyczne zwi±zane z walkami partyzanckimi w okresie II wojny ¶wiatowej w Sarbicach 05.10.20-14r  p. S. Iwanekp. P. Starzyk

p. I. Bujak

¦lubowanie klas pierwszych pa¼dziernik p. Anna Szymkiewicz
Dzieñ Edukacji Narodowej 10.10.2014 M. SataleckaA. Wêgrzyn
¦wiêto Niepodleg³o¶ci Narodowej O7.11.2014 p. Piotr Starzykp. A. Wêgrzyn
Jase³ka Bo¿onarodzeniowe 19.12.2014 Ks. Adrian BuczkowskiKs. Dariusz Wêgrzyn
Studniówka Luty 2015 D. RozparaWychowawcy klas trzecich i czwartych, Nauczyciele w-f
Tydzieñ Kultury Jêzyka Polskiego Marzec 2015 p. M. Satalecka, p. A. Czajap. S. Iwanek
Pasja Wielkopostna Kwiecieñ 2014 Ks. Adrian BuczkowskiKs. Dariusz Wêgrzyn
Rocznica katastrofy smoleñskiej 10.04.2015 p. Piotr Starzyk, p. S. Iwanekp. A. Wêgrzyn
Zakoñczenie roku szkolnego klas maturalnych 24.04.2015 p. D. Rozparawych kl. II i III
Rocznica pacyfikacji wsi Ska³ka Polska, Naramów Kwiecieñ, maj 2015. Wicedyrektor T. Pasowskap. S. Iwanek
Picnic Europejski Maj 2015 p. M. Rowiñskap. S. Iwanek
¦wiêto Patrona Szko³y 08.06.2015 p. Agnieszka Czaja
Zakoñczenie roku szkolnego 26.06.2015 Dyrektor szko³yWychowawcy klas
Powiatowe obchody Dnia Czynu Ch³opskiego w Wiernej Rzece Sierpieñ 2015r. p. S. IwanekStowarzyszenie „Geniusz”

p. I. Bujak

Obchody rocznicy powstania styczniowego w EwelinowieUroczysto¶ci patriotyczne w Fanis³awicach Sierpieñ 2015r. 

Sierpieñ 2015r.

Wicedyrektor T. Pasowskap. S. Iwanek

dyrektor szko³y

p. S. Iwanek