SPORT

KALENDARZ

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

 Lista dyscyplin sportu, w których osi±gniêcia kandydatów punktowane s± w procesie rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych
(zgodnie z pismem MENiS z dnia 4 kwietnia 2004 r.)

Dyscypliny indywidualne                                        Gry zespo³owe

1. Akrobatyka sportowa                                       1. Baseball

2. Badminton                                                      2. Hokej na lodzie

3. Biathlon                                                          3. Hokej na trawie

4. Biathlon letni                                                   4. Kajak polo

5. Bieg na orientacjê                                            5. Koszykówka

6. Biegi prze³ajowe                                               6. Pi³ka no¿na

7. Boks                                                               7. Pi³ka rêczna

8. Bowling sportowy                                             8. Pi³ka siatkowa

9. Bryd¿ sportowy                                                9. Pi³ka siatkowa pla¿owa

10. Gimnastyka artystyczna                                 10. Pi³ka wodna

11. Gimnastyka sportowa                                     11.Rugby

12. Je¼dziectwo                                                   12. Unihokej

13. Judo                                                              13. Sporty wrotkarskie

14. Kajakarstwo

15. Karate tradycyjne

16. Karate WKF

17. Kolarstwo szosowe

18. Kolarstwo torowe

19. Krêglarstwo

20. Lekkoatletyka

21. £ucznictwo

22. £y¿wiarstwo figurowe

23. £y¿wiarstwo szybkie

24.£y¿wiarstwo szybkie – short track

25. Modelarstwo kosmiczne

26. Modelarstwo lotnicze

27. Narciarstwo alpejskie

28. Narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska

29. Piêciobój nowoczesny

30. P³ywanie

31. P³ywanie synchroniczne

32. Podnoszenie ciê¿arów

33. Saneczkarstwo

34. Skoki do wody

35. Snowboard

36. Sport kartingowy

37. Strzelectwo sportowe

38. Szachy

39. Szermierka

40. Taekwon-do ITF

41. Taekwon-do WAF

42. Taniec sportowy

43. Tenis

44. Tenis sto³owy

45. Triathlon

46. Wio¶larstwo

47. Zapasy styl klasyczny

48. Zapasy styl wolny

49. ¯eglarstwo

50. ¯eglarstwo lodowe

51. Wspinaczka sportowa

52. Golf

53. Wy¶cigi psich zaprzêgów