SPORT

KALENDARZ

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRODZENI
Uczniowie wyró¿niaj±cy siê w nauce
(¶rednia ocen w liceum od 4,5; w technikum  zasadniczej szkole zawodowej od 4,0)
oraz posiadaj±cy stuprocentow± frekwencjê zostan± nagrodzeni.
Pojad± na wycieczkê do Warszawy, zwiedz± m.in. budynek Sejmu RP. Gratulujemy sukcesów!


Klasa IA

1. Maria Satalecka – wyniki w nauce.
2. Patrycja Jarz±b – stuprocentowa frekwencja.
3. Kamil Krzy¿anowski – stuprocentowa frekwencja.
4. Aleksandra Wawrzo³a – stuprocentowa frekwencja.

Klasa IC
1. £ukasz Wo¶ – wyniki w nauce.

Klasa ID

1. Kinga Cie¶licka – stuprocentowa frekwencja.
2. Paulina Kokosiñska – stuprocentowa frekwencja.
3. Aleksandra Szczerek – stuprocentowa frekwencja

Klasa IH

1. Marcin Palacz – wyniki w nauce.

Klasa IIA

1. Anna Tkacz – wyniki w nauce.
2. Paulina Chru¶ciak – stuprocentowa frekwencja.
3. Marta Gêbska – stuprocentowa frekwencja.
4. Marlena Marczak – stuprocentowa frekwencja.
5. Paulina Staciwa – stuprocentowa frekwencja.
6. Justyna Szymkiewicz – aktywny udzia³ w ¿yciu klasy i szko³y, promocja szko³y
w ¶rodowisku.


Klasa IIC

1. Krzysztof Maciejewski – wyniki w nauce.
2. Dominika Petrus – wyniki w nauce.
3. Kacper Kuleta – wyniki w nauce, stuprocentowa frekwencja.
4. Karolina Ciszek – wyniki w nauce.
5. Kamil Maci±¿ek – wyniki w nauce.

Klasa IID

1. Rafa³ Piersiak – wyniki w nauce.
2. Damian Raczyñski – praca na rzecz szko³y.

Klasa IIG
1. Justyna ¦wiercz – wyniki w nauce.
2. Klaudia G±gorowska – wyniki w nauce.
3. Micha³ Hejduk – stuprocentowa frekwencja.

Klasa IIIA

1. Adrian Skrzypczyk – wyniki w nauce.
2. Rados³aw Petrus – wyniki w nauce.
3. Adrian G³owala – wyniki w nauce, stuprocentowa frekwencja.
4. Mateusz Go³uch – wyniki w nauce.
5. Magdalena Jedliñska – stuprocentowa frekwencja.

Klasa IIIC
1. Tomasz Wilk – wyniki w nauce.
2. Kamil Lasak – wyniki w nauce.

Klasa IIIG
1. Wioleta Choszczyk  – wyniki w nauce.
2. Karolina Szymoniak – wyniki w nauce.
3. Ewelina Bednarczyk – wyniki w nauce.

Klasa IVG
1. Kamil Redziak – wyniki w nauce.
2. Angelika Nowak – wyniki w nauce.
3. Marzena Golañska – wyniki w nauce.
4. Kamil ¯mijewski – stuprocentowa frekwencja.

Klasa IVK
1. Emilia Chru¶ciak – wyniki w nauce.
2. Ma³gorzata Wilk – wyniki w nauce.
3. Milena Rowiñska – wyniki w nauce.