Aktualności

Konsultacje dla maturzystów i dla absolwentów technikum zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO O św. JANIE PAWLE II

 

„Sursum corda – W górę serca” – pod takim hasłem Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza wyjątkowy konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu. Czytaj więcej

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczeniami COVID – 19 oraz organizacji pracy Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie ulega zmianie wykaz dni wolnych na rok szkolny 2019/20.
Przesunięte zostają terminy dni zajęć wolnych z 4,5,6 maja 2020 roku na 8,9,10 czerwca 2020 roku jako dni przeznaczone na maturę pisemną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Dziś zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych. W dniu 20 kwietnia br. odbyło się zdalne zebranie Rady Pedagogicznej Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, na którym przedstawiono i zatwierdzono wyniki klasyfikacji. Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę (99 osób), w tym 29 – z wyróżnieniem. Czytaj więcej

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej i 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy o pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Wspominamy ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
Pod pomnikiem ofiar Katynia, znajdującym się obok szkoły, Dyrektor PZS w Łopusznie Teresa Pasowska i Wicedyrektor Grażyna Bekier w imieniu własnym oraz społeczności szkolnej uczciły pamięć bohaterów oraz złożyły kwiaty.

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/94428,Wystawa-Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit-do-pobrania.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/95100,Zbrodnia-katynska-PDF-do-pobrania.html