SPORT

KALENDARZ

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu

 


 


Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”

W dniu 19 września 2017 r. Powiat Kielecki/Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.
Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2019 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0045/16-00 całkowita wartość projektu wynosi 21357127,20 zł. Dofinansowanie według umowy wynosi 11504157,00 zł i stanowi 60,90% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa oraz wyposażenie placówki oświatowej dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Wyznaczenie celu bezpośredniego projektu jest efektem przeprowadzonych analiz problemów i barier w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej  i edukacyjno-oświatowej obszaru powiatu kieleckiego oraz gminy Łopuszno – otoczenia projektu. Celem bezpośrednim projektu  jest wyrównywanie szans kształcenia na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie znajdującego się na terenie powiatu kieleckiego. Przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze powiatu kieleckiego, a także województwa świętokrzyskiego oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców poprzez wyrównywanie szans i dostępu do edukacji osobom z terenów wiejskich – gminy Łopuszno i gmin sąsiadujących.

Realizacja projektu przyczyni się do: poprawy dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, wzrost komfortu uczniów i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza, poprawy warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych, poprawy potencjału rozwoju obszarów wiejskich i zapobieganie ich marginalizacji, wyrównania szans rozwoju dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, zwiększy poziom integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnieni im możliwości korzystania z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej oraz poprawi jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców.

Wizualizacje (zdjęcia budynku):

 

 

 

 

13 września uczniowie klas IIIC oraz  IIG Technikum Ekonomicznego uczestniczyli  w Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego.  Uczniowie oraz nauczyciele pani Aneta Kryszczak oraz pani Agnieszka Robak, pod opieką przewodników mieli możliwość zwiedzania siedziby oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach. Czytaj więcej

podrecznikiProszę zainteresowanych o dostarczenie podręczników do czwartku 18-09-2017, godz 10.00  do p. Magdaleny Rowińskiej

Informujemy, że zebranie z rodzicami odbędzie się w czwartek 14-09-2017 godz. 16.00 w budynku PZS 5 w Łopusznie

W dniu 08.09.2017 r. odbyły się warsztaty malarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie. Wzięli w nich udział uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie pod opieką p. Magdaleny Kałuży i p. Katarzyny Pniewskiej.
Młodzież miała możliwość przedstawienia swoich umiejętności plastycznych oraz realizacji pasji twórczej pod okiem malarzy – uczestników IX Pleneru Malarskiego w Łopusznie. Podczas warsztatów swoje prace zaprezentowała malarka Pani Grażyna Mucha. Każdy z uczniów mógł porozmawiać z artystką na temat jej twórczości. W dniu 09.09.2017 r. odbył się wernisaż, którego gościem była Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz. Dziękujemy młodzieży za udział w warsztatach malarskich.