W dniu 2 września 2019r. w Łopusznie odbyło się  uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły połączone z nadaniem sztandaru oraz powiatową inauguracją roku szkolnego 2019/20.

W uroczystości wzięli udział Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Urzędu Gminy w Łopusznie, pracownicy instytucji współpracujących z Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusznie, delegacja Stowarzyszenia „Dom Polski” na Ukrainie, dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych, poczty sztandarowe, rodzice, przedsiębiorcy, nauczyciele, młodzież.

Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej ks. Andrzej Kaleta odprawił mszę św., wygłosił homilię oraz dokonał poświęcenia sztandaru szkoły.

Przed nową siedzibą nastąpił uroczysty akt przecięcia wstęgi, przekazanie symbolicznego klucza do nowego budynku oraz poświęcenie szkoły.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Po uroczystym powitaniu zebranych przez Starostę Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Teresę Pasowską zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny, po którym nastąpiło zwiedzanie nowej szkoły.

 

Dodaj komentarz