W dniu 22 lutego br. gościliśmy uczniów klas VIII Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie wraz z opiekunami.
Podczas promocyjnego spotkania Dyrektor Teresa Pasowska przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną Powiatowego Zespołu Szkół, opowiedziała o budowanej szkole, realizowanych projektach unijnych, krajowych oraz zagranicznych praktykach i stażach zawodowych. Udzielała także odpowiedzi na pytania ósmoklasistów.
Młodzież PZS reprezentująca różne kierunki kształcenia opowiedziała o doświadczeniach zawodowych zdobytych podczas pobytu we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, szkolnych kołach zainteresowań, odbytych kursach i … szkolnym życiu.
Następnie goście wraz z Dyrekcją udali się na spacer ul. Kasztanową, by obejrzeć m.in. wybudowaną szkołę.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy ósmoklasistów w mury naszej szkoły.

Dodaj komentarz