Dzienne Archiwa: 9 listopada 2019

Październik i początek listopada to czas intensywnych przygotowań pierwszej grupy młodzieży biorącej udział w mobilności w ramach przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery” nr 2019-1-PMU-1364”, realizowanego w ramach projektu POWER ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej

W dniu 8.11.2019 r. do Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie przybyli podopieczni Centrum Wspierania Rodziny ,,Z Uśmiechem” w Józefinie. W nowej szkolnej pracowni fryzjerskiej uczniowie klasy II C, pod kierunkiem p. Agaty Świebody, wykonali miłym gościom strzyżenie oraz koloryzację.
Działania podjęte przez uczniów technikum fryzjerskiego to realizacja dobrej praktyki w edukacji, opracowanej i koordynowanej przez p. Agatę Świebodę.