SPORT

KALENDARZ

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dzienne Archiwa: 15 stycznia 2021

             

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość,  ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 18 stycznia 2021 roku.

  1. Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje w dalszym ciągu ograniczone (lekcje odbywają się w systemie zdalnym) oprócz zajęć w kształceniu praktycznym.
  2. Zajęcia w kształceniu praktycznym odbywać się będą w szkole w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach , w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
  3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  4. Od 18 stycznia nie będą realizowane praktyki zawodowe w klasach II i III technikum. Uczniowie odbędą praktyki w późniejszym terminie wg. zaleceń MEN i GIS.
  5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele przedmiotów maturalnych mogą prowadzić indywidualne konsultacje dla uczniów w małych grupach. Zostanie sporządzony harmonogram konsultacji,  który zostanie umieszczony na stronie szkoły w dzienniku elektronicznym.
  6. W dalszym ciągu istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
  7. Podobnie jak przed feriami jest możliwość udostępnienia pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  8. W dalszym ciągu prowadzone są zajęcia z psychologiem zarówno dla uczniów jak i rodziców.
  9.  Pozostałe zasady prowadzenia zajęć kształcenia na odległość zawarte w poprzednich zarządzeniach pozostają bez zmian.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                                            p.o. dyr. PZS  Grażyna Bekier