Nowoczesne kształcenie

projekty UEW 2008 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie pozyskał środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu placówka zrealizowała wiele kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów. Czytaj dalej ->

kurs kelnerski NKW dniach 6.03-8.03.2015  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie odbył się bezpłatny kurs ,,Kelnerski” realizowany w ramach projektu ,, Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu ,,Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy’’ odbywają się zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem ICT .

Czytaj więcej

zw1Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem ICT.
W ramach projektu ,,Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy’’  25 uczniów z Technikum nr 8 przy ZSP nr 5 w Łopusznie uczestniczyło w  zajęciach wyrównawczych, których celem było przygotowanie uczniów do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej

 pr3Uczniowie z ZSP nr 5 w Łopusznie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. 16 uczniów z Technikum nr 8 odbywało płatne praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu ,,Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy’’.

Czytaj więcej

Kursy zawodowe  ,,Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy’’

sns1,,Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych’’

W dniach 10.04.2014–11.05.2014 grupa 10 uczniów brała udział w kursie ,,Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych’’ realizowanego w ramach projektu ,,Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy’’.

Czytaj więcej