SPORT
KALENDARZ
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
oferta edukacyjna

Dobiegła końca realizacja projektu  współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWŚ, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, pn. „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość”, który adresowany był 46 uczniów oraz 5 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im Kard. Karola Wojtyły. Wartość projektu wynosiła: 317 008,75 zł.

>>>>>PREZENTACJA PROJEKTU TUTAJ!<<<<<

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, język angielski. Cześć zajęć prowadzona była metodą e-lerningową w oparciu o autorskie programy nauczania. Zajęcia miały na celu doskonalenie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z w/w przedmiotów niezbędnej do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W ramach projektu  zorganizowane zostały dwa wyjazdy warsztatowe: 2-dniowy do Warszawy oraz 1-dniowy w Góry Świętokrzyskie. Wyjazd do Warszawy odbył się
w dniach 28 – 29 grudnia 2016 r.  Podczas wyjazdu uczniowie  wzięli udział w warsztatach
w laboratorium biologicznym Centrum Nauki Kopernik
, uczestniczyli
w kursie „Coaching interpersonalny”. W czasie wyjazdu uczniowie zapoznali się również
z ofertą edukacyjną warszawskich wyższych uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego
i Politechniki Warszawskiej. Podczas pobytu w stolicy beneficjenci projektu gościli w hotelu Atos.
Wyjazd w Góry Świętokrzyskie połączony z rajdem odbył się  w dniu 10 czerwca 2017r. Trasa wycieczki obejmowała Bałtów – Krajno- Świętą Katarzynę – Łysicę – Górę Chełmową. Młodzież zwiedzała JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium, Muzeum Jurajskie i Bałtowski Zwierzyniec. Następnie uczestnicy projektu zwiedzili Park Miniatur w Krajnie. Mieli tam możliwość obejrzenia modeli najbardziej znanych obiektów dziedzictwa Kulturowego Europy, w tym również tych znajdujących się na światowej liście UNESCO.
            Podczas wyjazdu beneficjenci projektu uczestniczyli również w zajęciach terenowych z geografii oraz biologii podczas których poznali budowę geologiczną i rzeźbę terenu Gór Świętokrzyskich. Obserwowali różne zjawiska przyrodnicze, m.in. erozję, wietrzenie mrozowe czy akumulację. Wejście na Łysicę oraz Górę Chełmową pozwoliło obserwować współczesne procesy  i czynniki rzeźbotwórcze oraz poznać bogatą florę i faunę Regionu Świętokrzyskiego.

            W ramach projektu utworzone zostało Szkolne Biuro Informacji i Kariery,
w ramach którego prowadzone były warsztaty poświęcone aktywizacji zawodowej uczestników, poznaniu przez nich swoich możliwości oraz ukierunkowaniu na planowanie kariery zawodowej jak również ukazaniu możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu wspólnie opracowywali przykładowe projekty ścieżki rozwoju zawodowego oraz wzory biznesplanów dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej.

            Beneficjenci projektu wzięli również udział w wielu różnorodnych kursach/szkoleniach. Dla uczniów zorganizowano 5 kursów: „Coaching interpersonalny”,     „Szybkie czytanie, zapamiętywanie i efektywne uczenie się”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami anatomii”; „Podstawy technik samoobrony” oraz „Kreatywne myślenie”.

            Kurs „Coaching interpersonalny” połączony był z wyjazdem warsztatowym do Warszawy. Przeprowadzony został w dniu 28.12.2016r, w wymiarze 8h, w podziale na 4 grupy. Obył się w siedzibie Staropolskiej szkoły Wyższej w Warszawie. W ramach kursu uczniowie mieli możliwość poznania własnego potencjału interpersonalnego co ułatwi im podjęcie decyzji dotyczących ich drogi zawodowej. Dodatkowo, w trakcie kursu poprzez poznanie i przećwiczenie wybranych narzędzi coachingowych beneficjenci  rozwijali umiejętności interpersonalne niezbędne w efektywniejszym przygotowaniu się do egzaminów zewnętrznych oraz skuteczniejszym przyswajaniu wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się.  

            W lutym 2017 r. uczniowie wzięli udział w 16-godzinnym kursie „Szybkie czytanie, zapamiętywanie i efektywne uczenie się”. Beneficjenci poznali na nim wybrane techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania: Łańcuchową Metodę Skojarzeń, Zakładkową Metodę Zapamiętywania i Techniki Słów Zastępczych. Ponadto młodzież doskonaliła umiejętność koncentracji uwagi oraz uczestniczyła w licznych ćwiczeniach usprawniających działanie półkul mózgowych. Poznane techniki zapamiętywania oparte na m.in zakładkach obrazkowych i liczbowych, pozwolą uczniom na usprawnienie procesu efektywnego uczenia się oraz będą przydatne w codziennych czynnościach (np. zapamiętywanie ciągów liczb, wyrazów czy listy zakupów). Szkolenie prowadził pan Marek Szurawski – specjalista
w zakresie treningu interpersonalnego, zwłaszcza metody treningu pamięci, sprawnego myślenia i rozwoju osobowości; autor książek „Pamięć na całe życie”; „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”, „Pamięć. Trening interaktywny”.

            W dniu 27.05.2017 uczestnicy projektu wzięli udział  w kursie „Pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami anatomii”. W trakcie 8 – godzinnego szkolenia uczestnicy poznali elementy anatomii i fizjologii człowieka, przepisy prawne regulujące kwestie udzielania pierwszej pomocy, dokonywali oceny bezpieczeństwa oraz stanu osób poszkodowanych. Poznali zasady postępowania  z osobami nieprzytomnymi. Ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Zapoznali się z zasadami udzielania pomocy  w nagłych stanach chorobowych i zagrożeniach życia, takich  jak: wstrząs, atak epilepsji, zawał serca, udar mózgu, omdlenie, cukrzyca, czy zatrucie oraz postępowania przy urazach (ranach, krwotokach, krwawień z nosa, oparzeń, urazów głowy, złamań i zwichnięć).  Ponadto ćwiczyli udzielanie pomocy podczas wypadków drogowych: ewakuację z pojazdów, zdejmowanie kasku motocyklisty. Wszystkie ćwiczenia odbywały się z wykorzystaniem fantomów, manekinów i urządzeń wykorzystywanych w sytuacjach ratowania życia. Ponadto zostały one tak zaaranżowane, aby odpowiadały realnym sytuacjom występującym podczas nieszczęśliwych wypadków.  Szczególnym atutem kursu były ćwiczenia z wykorzystaniem jedynego do tej pory w Polsce trenażera krwotocznego, wyprodukowanego przez firmę szkolącą naszych beneficjentów – Medalion Szkolenia
z Gdańska.

            Kurs „Podstawy technik samoobrony” obył się w czerwcu 2017r., w wymiarze 12h (3h dla każdej z 4 grup) w siedzibie Klubu Klincz w Kielcach. Beneficjenci poznali na nim wybrane techniki poruszania się w walce, wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania. Ćwiczyli uwalnianie się z chwytów i duszeń, chwyty transportowe – dźwiganie na stawy kończyn górnych

            Ostatni kurs dla uczniów „Kreatywne myślenie” realizowany był w czerwcu 2017
w wymiarze 16h dla każdej z 4 grup. Beneficjenci poznali na nim rolę i znaczenie kreatywności w życiu współczesnego człowieka na płaszczyźnie zawodowej, osobistej
i społecznej; warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia oraz etapy oraz główne narzędzia kreatywnego myślenia. Wykonywali liczne praktyczne ćwiczenia rozwijające i kształtujące kreatywne myślenie.

            Nauczyciele będący uczestnikami projektu uczestniczyli w dwóch szkoleniach: „Techniki motywacyjne” oraz „Innowacyjne i skuteczne metody nauczania i uczenia się
 w dzisiejszej szkole”.

            Kurs „Techniki motywacyjne” w wymiarze 6h odbył się w dniu 30.12.2016. Głównym celem kursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie rozbudzania i podtrzymywania motywacji uczniów do nauki oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania technik motywujących ucznia do nauki. Szkolenie dało możliwość poznania wielu technik motywujących uczniów do pracy, zdiagnozowania trudności w obszarze motywowania uczniów do pracy oraz poznania praktycznych ćwiczeń zawiązanych z motywacją według modelu ARCS Johna Kellera.

            Podczas kolejnego kursu „Innowacyjne i skuteczne metody nauczania i uczenia się
 w dzisiejszej szkole”
nauczyciele poznali innowacyjne metody i narzędzia niezbędne do efektywnej pracy mózgu: mapy myśli, wielorakie techniki pamięciowe, zasady tworzenia „żywych skojarzeń”, podstawy Accelarated Learning dla uczniów oraz metodę SAVI
w praktyce. Szkolenie przeprowadzone zostało w lutym 2017r w wymiarze 32h.

            Wszystkie kursy i szkolenia zakończyły się wręczeniem stosownych zaświadczeń oraz certyfikatów. Podczas dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz podczas  kursów/szkoleń uczestnicy projektu zapewniony mieli catering.

            Kolejnym założeniem zaplanowanym w projekcie było zadanie „Z myślą
o zdrowiu”,
które miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych – fitness (80h). Odbyło się 40 dwugodzinnych wyjazdów na krytą pływalnię podczas których prowadzonej były zajęcia z nauki pływania i  aquaaerobicu.

            Beneficjenci projektu objęci byli także wsparciem psychologa, który przeprowadził dla młodzieży 40 h konsultacji.

            Dzięki realizowanemu projektowi doposażone zostały pracownie przedmiotowe: biologiczna, geograficzna i matematyczna, w nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące efektywnemu prowadzeniu zajęć. Zakupiono m.in.

            Uczestnicy projektu otrzymaLI  materiały dydaktyczne, mi. in tablety, podręczniki przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, geografii, języka angielskiego i matematyki, słowniki, kalkulatory, materiały piśmiennicze, przybory kreślarskie, stroje kąpielowe oraz czepki.

Koordynatorami projektu byli  p. Stanisław Iwanek i p. Agnieszka Czaja.

 

Dodaj komentarz