Rozszerzona matura

InfoW ramach realizowanego  przez PZS w Łopusznie projektu „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość” utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA). Jest to miejsce, w którym dostępny jest dla uczniów szkolny doradca zawodowy. Czytaj więcej

Dobiegła końca realizacja projektu  współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWŚ, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, pn. „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość”, który adresowany był 46 uczniów oraz 5 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im Kard. Karola Wojtyły. Wartość projektu wynosiła: 317 008,75 zł.

>>>>>PREZENTACJA PROJEKTU TUTAJ!<<<<<

Czytaj więcej

W ramach realizowanego projektu „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja  w przyszłość” w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” RPOWŚ, 46 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Karola Wojtyły w Łopusznie wzięło udział w kursie „Podstawy technik samoobrony”. Beneficjenci poznali na nim wybrane techniki poruszania się w walce, wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania. Ćwiczyli uwalnianie się z chwytów i duszeń, chwyty transportowe – dźwiganie na stawy kończyn górnych. Kurs zakończył się wręczeniem stosownych certyfikatów. 

W dniu 10 czerwca 2017 roku 46 beneficjentów projektu „Rozszerzona matura- świadoma inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWŚ, wzięło udział w bezpłatnym wyjeździe warsztatowym w Góry Świętokrzyskie. Trasa wycieczki obejmowała Bałtów – Krajno- Świętą Katarzynę – Łysicę – Górę Chełmową. Czytaj więcej

W dniu 27.05.2017 uczestnicy projektu „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość”, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych RPOWŚ, wzięli udział  w kursie „Pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami anatomii”. Czytaj więcej

DSC_3040W ramach realizowanego projektu „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość” w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” RPOWŚ, 46 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Karola Wojtyły w Łopusznie wzięło udział w 16-godzinnym kursie „Szybkie czytanie, zapamiętywanie i efektywne uczenie się”.

Czytaj więcej