projektue„Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość” –  nowy projekt unijny w ZSP Nr 5 w Łopusznie

>>>>>PREZENTACJA PROJEKTU TUTAJ!<<<<<

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w roku szkolnym 2016/2017 realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWŚ, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, pn. „Rozszerzona matura – świadoma inwestycja w przyszłość”, adresowany do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im Kard. Karola Wojtyły.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, język angielski. Cześć zajęć prowadzona będzie metodą e-lerningową w oparciu o autorskie programy nauczania. Zajęcia będą miały na celu doskonalenie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z w/w przedmiotów niezbędnej do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie Szkolnego Biura Informacji i Kariery,
w ramach którego prowadzone będą warsztaty poświęcone aktywizacji zawodowej uczestników, poznaniu przez nich swoich możliwości oraz ukierunkowaniu na planowanie kariery zawodowej jak również ukazaniu możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Beneficjenci projektu wezmą również udział w różnego typu kursach i szkoleniach. Dla uczniów zaplanowano  warsztaty z „Coachingu interpersonalnego„, kurs „Szybkiego czytania, zapamiętywania i efektywnego uczenia się”,  kurs „Pierwszej pomocy z elementami anatomii” oraz cykl szkoleń z „Technik samoobrony”.  Projekt przewiduje także naukę pływania, zajęcia z aquaaerobicu oraz zajęcia ruchowe fitness. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach „Innowacyjne i skuteczne metody nauczania i uczenia się w dzisiejszej szkole” oraz w kursie „Techniki motywacji”.

W projekcie zaplanowano także dwa wyjazdy warsztatowe: 1-dniowy połączony z rajdem w Góry Świętokrzyskie oraz 2-dniowy do Warszawy. Podczas wyjazdu do Warszawy uczestnicy wezmą udział w warsztatach w laboratorium biologicznym Centrum Nauki Kopernik, zapoznają się z ofertą Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej oraz  wezmą udział w wykładach i w kursie z coachingu interpersonalnego. Wyjazd w Góry Świętokrzyskie przewiduje uczestnictwo w terenowych zajęciach z geografii i biologii, wejście na Górę Chełmową, Łysicę, wizytę w Parku Miniatur w Krajnie i Parku Jurajskiego w Bałtowie.

Dzięki realizowanemu projektowi doposażone zostaną pracownie: biologiczna, geograficzna i matematyczna, w nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące efektywnemu prowadzeniu zajęć. Uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne, mi. in tablety, kalkulatory, podręczniki, słowniki, materiały piśmiennicze, przybory kreślarskie.

Wartość projektu wynosi: 317 008,75 zł.

Koordynatorami projektu są p. Stanisław Iwanek i p. Agnieszka Czaja.

Dodaj komentarz