SPORT
KALENDARZ
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

        Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość,  ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 30 listopada 2020 roku.

  1. Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.
  2. Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin .
  3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  4. Konsultacje dla zdających egzaminy w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych nauczyciele mogą w dalszym ciągu prowadzić indywidualne konsultacje w małych grupach- do 5 osób.
  5. W dalszym ciągu istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
  6.  Pozostałe zasady prowadzenia zajęć kształcenia na odległość zawarte w poprzednich zarządzeniach pozostają bez zmian.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                                            p.o. dyr. PZS  Grażyna Bekier

Dodaj komentarz