SPORT

KALENDARZ

Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Dzienne Archiwa: 10 maja 2021

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),Rozporządzenia MEN z dnia Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 17 maja 2021 roku.
 • Od dnia 17 do 28 maja wprowadza się realizację zajęć w systemie hybrydowym tzn. 50 % zajęć w danym oddziale będzie odbywało się stacjonarnie w szkole, a 50 % w systemie zdalnym. Harmonogram nauczania  jest dołączony poniżej.
 • Wszyscy nauczyciele w w/w okresie pracują w szkole (dotyczy to wszystkich zajęć).
 • Istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do prowadzenia efektywnych zajęć na wolnym powietrzu.
 • Nauczyciele przedmiotów, które posiadają w zalecanych warunkach kształcenia realizację zajęć w terenie- stosują się do tego wymogu.
 • W/w okresie zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem, klasy technikum odbywają praktyki zawodowe u pracodawców.
 • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami uczęszczają do szkoły oraz realizują zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie z planem zajęć.
 • W okresie nauczania hybrydowego nauczyciele mogą prowadzić indywidualne konsultacje dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w małych grupach- do 5 osób.
 • Wszystkie zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych w dalszym ciągu prowadzi się stacjonarnie w wymiarze do 16 godzin tygodniowo.
 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w systemie stacjonarnym.
 • Zajęcia z psychologiem odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie stacjonarnym.
 • Rodzice są informowani o postępach ucznia przez e- dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.  
 • Ze względu na zagrożenia epidemiczne obowiązują zalecenia GIS oraz MZ. Proszę o przestrzeganie zaleceń i egzekwowanie wymogów od uczniów.
 • W czasie wolnym na tzw. okienkach nauczyciele proszeni są o uzupełnienie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, zestawienia zrealizowanych godzin itp.), zapoznanie się ze Statutami oraz innymi dokumentami.  

Organizacja nauczania hybrydowego w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w okresie od 17.05.2021r. do 28.05.2021r.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

p.o. dyrektora PZS w Łopusznie Grażyna Bekier