Upowszechnienie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego to ważne zadanie jakie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna.

Pierwsze spotkanie inaugurujące pilotażowy program skierowany do uczniów odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łopusznie.

Wiedzę na temat ekonomii społecznej warto krzewić od najmłodszych lat, tym samym rozwijając przedsiębiorczość społeczną w naszym regionie.

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łopusznie Pani Teresa Pasowska, Pani Profesor Aneta Kryszczak, kierownik Oddziału Projektów i Funduszy ROPS – Mariusz Brelski oraz pracownicy ROPS z projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” – Anna Marwicka i Katarzyna Wierzbicka.

Dodaj komentarz